SKALs er en gymnasieforberedende og international efterskole med et ambitiøst læringsmiljø
- hvor fremtid bliver nutid!

Det gode liv på SKALs
De fagligt velfunderede elever fra Skals får ofte internationalt studie eller arbejde.

MØD X-ELEVER

Cambridge Class
Boglig profil - gymnasieforberedende