Skals Efterskole har en stærk boglig profil, der forbereder dig rigtig godt til din drømme-ungdomsuddannelse.

Læs mere om vores særlige boglige profil.