Benchmarks - SKALs i top 10

Blandt landets over 1300 grundskoler ligger SKALs Efterskole på en delt femteplads målt i undervisningseffekt i 2015/2016.

Ifølge Undervisningsministeriets socio-økonomiske reference (december 2016) ligger SKALs Efterskoles elevers præstationer således signifikant over landsgennemsnittet, når der tages højde for faktorer på individniveau som for eksempel køn, etnisk oprindelse samt forældrenes uddannelse og indkomst - altså faktorer, som skolen ikke har direkte indflydelse på.

Den socioøkonomiske reference tager højde for elevernes baggrundsforhold, og ved at sammenligne skolens faktiske karakterer hermed kan der fås et billede af, hvorvidt skolens elever har klaret afgangsprøverne bedre, dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme baggrundsforhold. På SKALs gør vi det bedre end forventet!

Både vore 9. klasser og 10 klasser gør det særdeles godt sammenlignet med skoler i resten af landet. Gennemsnitskaraktererne ved prøverne i juni 2016 var for 9. klasserne 8,9 . Året før var det 8,6. Året før igen var det 8,2.

For 10. klasserne ser det således ud: Gennemsnittet var i juni 2016 på 7,9. Året før var det 8.3. Året før igen var det 8,1.

Læs mere om beregningen af undervisningseffekten og se listen over samtlige danske grundskolers undervisningseffekt her.

Skals Efterskole er Danmarks Cambridge Moderskole

Danmarks Cambridge skole nr. 1

SKALs er Danmarks Cambridge skole nr. 1. Skals Efterskole blev i 2010 udnævnt til at være Cambridge moderskole for alle efterskoler, folkeskoler, 10. Klasses centre og privatskoler i Danmark, der ønsker at udbyde IGCSE-programmet.

Samtidig indgå i et netværk. SKALs fungerer således både som Cambridge International Centre og Cambridge Associate (en særlig Cambridge afdeling på SKALs med egen afdelingsleder) under Cambridge International Examinations. Dette betyder, at Skals Efterskole er godkendt til at fungere som mellemled mellem danske skoler (kaldet "Associate Schools") og Cambridge International Examinations (CIE).

Målet:

Vi har en god skole - det siger både nuværende og tidligere elever og forældre. Men vi skal udvikle skolen, så den bliver endnu bedre. Det er skolens erklærede mål, at:

  • alle unge, der tilbydes en plads på SKALs, skal have den bedste undervisning, hvor den enkeltes muligheder og evner bliver udviklet mest muligt.
  • alle SKALs elever gennemfører en ungdomsuddannelse og dernæst
  • påbegynder en mellemlang og/eller videregående uddannelse.