Skals Efterskoles skolekreds

Skolekredsen er Skals Efterskoles øverste myndighed

Skolekredsen vælger efterskolens bestyrelse på den årlige generalforsamling.

Skolekredsen består af lokale folk, nuværende og tidligere forældre, venner af skolen samt tidligere elever.

Du kan blive medlem ved at indbetale kr. 100,00 om året (kr. 150,00 for par). Pensionister betaler halvt medlemskab.

Som medlem bliver du inviteret til den årlige generalforsamling i april.

Som efterskole har vi brug for inspiration, gode råd, positiv kritik og ideer fra verden uden for skolen.
Vi har brug for, at du fortæller om os til venner og bekendte.

Kort sagt - vi kan få stor glæde af hinanden - så meld dig ind i skolekredsen.