10. klasse (0. G) på Skals Efterskole

I denne klasse har du eksamensfagene der kræves for at retskrav på optagelse i gymnasial uddannelse (Dansk, engelsk og matematik).

Derudover har du fagene tysk/fransk, fysik/kemi og et projektfag, som kun tilbydes til vores elever i 10. klasse (0.G). Her vil du arbejde projektorienteret med en række emner, så du er klædt bedre på til nogle af de krav der er til studieretningsprojekt i STX.

Som navnet 0.G antyder er dette en klasse for dig, der regner med at vælge en gymnasial ungdomsuddannelse efter dit år på Skals Efterskole.

I denne klasse vil noget af undervisningen foregå på tværs af årgangene 9.- og 10. klasse (0.G). Det betyder at du får undervisning sammen med elever fra 9. årgang som har gået et år mindre i skole end dig. I kan inspirere hinanden til at blive dygtigere. Du går i klasse med elever der vil noget med deres uddannelse, og du skal i øvrigt også tage eksamen i English Second Language i IGCSE.

Aldersintegration

Aldersintegrerede klasser for elever på både 9. - og 10. årgang:
Aldersintegrationen dækker fagene dansk, engelsk, matematik.
Hvad betyder aldersintegration? At du inddeles i stamhold (klasser), som har to læringsrum; et hjemme- og et uderum.

Der laves en fordelingsnøgle mellem ude- og hjemmeforløb, som kan skrues på i løbet af skoleåret. Nøglen kan variere fra fag til fag. De forskellige læringsrum skal styrke den differentierede undervisning, din læringsstil samt lærernes undervisningsstile. Uderummet sikrer, at læseplanen for den pågældende årgangs prøvefag opfyldes. Du bliver en del af skolens 0.g miljø, hvor du på denne måde forbereder dig til at gå i 1.g, hvor der ligeledes samlæses mellem 2 årgange.

Alle elever har Cambridge IGCSE engelsk (som en integreret del af den almindelige engelskundervisning).
Alle elever går til prøve i de fag, de undervises i.

Studierejser

Hele skolen tager til Berlin for at blive rystet sammen i september.

Desuden skal du vælge imellem en rejse til Irland, Nepal, UK/Cambridge eller en udveksling med Israel eller Vietnam.
-> Se mere om rejser her

 

Gymnasieforberedende efterskole

Eksempel på skema for elev i 10. klasse (O.G)

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.00 - 08.25 Nyheder Fortælletime Nyheder Fortælletime Nyheder
08.30 - 09.50 0.a tysk 0.a engelsk 0.a tysk 0.a dansk
10.15 - 11.35 0.a dansk Flekstime eller fag 10.a matematik 0.a engelsk
11.40 Oprydning/rengøring Husmøde/SE-møde Oprydning/rengøring Oprydning/rengøring Oprydning/rengøring
12.05 / 12.15 Fællesmøde/middag Fællesmøde/middag Fællesmøde/middag Fællesmøde/middag Fællesmøde/middag
13.00 - 14.20 10.a fysik/kemi Rengøring / Tjek 10.a fysik/kemi 0.a dansk 10.a matematik
14.35 - 15.55 0.a K-samtaler Profilfag * Valgfag** Valgfag** 14.30 - 15.00 Sangtime
16.10 - 17.30 0. a gymnastik Profilfag * Spring/rytme 10. a projektfag
18.15 - 19.15 Studietime Studietime Studietime Studietime

* Se mere om vores profilfag her

** Se mere om vores valgfag her