9. klasse (0. G) på Skals Efterskole

I denne klasse har du alle de krævede prøvefag til den danske 9.-klassesprøve (FP9).

Som navnet 0.G antyder er dette en klasse for dig, der regner med at vælge en gymnasial ungdomsuddannelse efter dit år på Skals Efterskole.

I denne klasse vil noget af undervisningen foregå på tværs af årgangene 9.- og 10. klasse (0.G).

Det betyder at du får undervisning sammen med elever som har gået et år mere i skole end dig. Det giver den fordel, at de i nogle sammenhænge ved noget, som du ikke ved, og I kan inspirere hinanden til at blive dygtigere.

Du går i klasse med elever der vil noget med deres uddannelse, og du skal i øvrigt også tage eksamen i English Second Language i IGCSE.

Aldersintegration

Aldersintegrerede klasser for elever på både 9. - og 10. årgang:
Aldersintegrationen dækker fagene dansk, engelsk, matematik.
Hvad betyder aldersintegration? At du inddeles i stamhold (klasser), som har to læringsrum; et hjemme- og et uderum.

Der laves en fordelingsnøgle mellem ude- og hjemmeforløb, som kan skrues på i løbet af skoleåret. Nøglen kan variere fra fag til fag. De forskellige læringsrum skal styrke den differentierede undervisning, din læringsstil samt lærernes undervisningsstile. Uderummet sikrer, at læseplanen for den pågældende årgangs prøvefag opfyldes. Du bliver en del af skolens 0.g miljø, hvor du på denne måde forbereder dig til at gå i 1.g, hvor der ligeledes samlæses mellem 2 årgange.

Alle elever har Cambridge IGCSE engelsk (som en integreret del af den almindelige engelskundervisning).
Alle elever går til prøve i de fag, de undervises i.

Studierejser

Hele skolen tager til Berlin for at blive rystet sammen i september.

Du kan som skolens øvrige elever vælge mellem følgende rejsemål: Irland, Nepal, Cambridge/England og Hanoi/Vietnam.
-> Se mere om rejser her

 

Valg af studieretning på Skals Efterskole