9. klasse (0. G) på Skals Efterskole

I denne klasse har du alle de krævede prøvefag til den danske 9.-klassesprøve (FP9).

Som navnet 0.G antyder er dette en klasse for dig, der regner med at vælge en gymnasial ungdomsuddannelse efter dit år på Skals Efterskole.

Det betyder at du får undervisning sammen med elever som har gået et år mere i skole end dig. Det giver den fordel, at de i nogle sammenhænge ved noget, som du ikke ved, og I kan inspirere hinanden til at blive dygtigere.

Du går i klasse med elever der vil noget med deres uddannelse, og du skal i øvrigt også tage eksamen i English Second Language i IGCSE.

Aldersintegration

Aldersintegrerede klasser for elever på både 9. - og 10. årgang:
Aldersintegrationen dækker fagene dansk, engelsk, matematik.
Hvad betyder aldersintegration? At du inddeles i stamhold (klasser), som har to læringsrum; et hjemme- og et uderum.

Der laves en fordelingsnøgle mellem ude- og hjemmeforløb, som kan skrues på i løbet af skoleåret. Nøglen kan variere fra fag til fag. De forskellige læringsrum skal styrke den differentierede undervisning, din læringsstil samt lærernes undervisningsstile. Uderummet sikrer, at læseplanen for den pågældende årgangs prøvefag opfyldes. Du bliver en del af skolens 0.g miljø, hvor du på denne måde forbereder dig til at gå i 1.g, hvor der ligeledes samlæses mellem 2 årgange.

Alle elever har Cambridge IGCSE engelsk (som en integreret del af den almindelige engelskundervisning).
Alle elever går til prøve i de fag, de undervises i.

Studierejser

Hele skolen tager til Berlin for at blive rystet sammen i september.

Du kan som skolens øvrige elever vælge mellem følgende rejsemål: Irland, Nepal, Cambridge/England, Israel og Hanoi/Vietnam.
-> Se mere om rejser her

 

Valg af studieretning på Skals Efterskole

Eksempel på skema for elev i 9. klasse (O.G)

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.00 - 08.25 Nyheder Fortælletime Nyheder Fortælletime Nyheder
08.30 - 09.50 0.a tysk 0.a engelsk 9.a matematik 0.a tysk 0.a dansk
10.15 - 11.35 0.a dansk Flekstime eller fag 9.a naturfag 0.a engelsk 9.a samfundsfag
11.40 Oprydning/rengøring Husmøde/SE-møde Oprydning/rengøring Oprydning/rengøring Oprydning/rengøring
12.05 / 12.15 Fællesmøde/middag Fællesmøde/middag Fællesmøde/middag Fællesmøde/middag Fællesmøde/middag
13.00 - 14.20 9.a matematik Rengøring / Tjek 9. a historie, kristendom
eller naturfag
0.a dansk 9.a naturfag
14.35 - 15.55 0.a K-samtaler Profilfag * Valgfag** 14.30 - 15.00 Sangtime
16.10 - 17.30 0. a gymnastik Profilfag * Spring/rytme
18.15 - 19.15 Studietime Studietime Studietime Studietime

* Se mere om vores profilfag her

** Se mere om vores valgfag her