Elevdemokrati på Skals Efterskole

Skals Efterskole fungerer efter det repræsentative demokratis principper.

Alle skolens elever, medarbejdere, ledelse og bestyrelsesmedlemmer har indflydelse på skolens daglige virke. Alle kan udtale sig, men beslutninger træffes i forskellige råd/udvalg, idet der skal være et rimeligt forhold mellem rettigheder, pligter og ansvar. Skolens øverste ledelse er bestyrelsen, og under den fungerer forstander, medarbejdere og elever.Vi ønsker at lære dig at tage del i de demokratiske processer, herunder at lære at alle har krav på at blive hørt, men at alle ikke kan få deres vilje. Man skal lære at acceptere både andres meninger og at komme i mindretal i beslutningsprocesser. Det er også vigtigt, at du lærer, at rettigheder og pligter er tæt forbundet i et demokratisk system.

Skals-mødet

Som en styrkelse af dialogen blandt elever og mellem elever og medarbejdere skal Skals-mødet ses som det demokratiske forum, hvor alle der har sin daglige gang på skolen diskuterer og samtaler om, hvordan skolen skal være, for at det er trygt, sjovt og udviklende for alle.

Målet med mødet er at "opdrage" dig og dine kammerater til at være medborgere i "landsbyen" ved at bruge demokratiets virkemidler såsom pligter og rettigheder, frihed og ansvar. Alt der knytter sig til det fælles "landsbyliv" kan tages op til behandling på mødet.

På skolen øver vi os på denne måde sammen i at vise tillid og give og tage ansvar. Vi ønsker en skole, hvor vi med tillid til hinandens evner og vilje, giver hinanden ansvar og frihed til at være medskabere af og medansvarlige for skolen uanset om man er elev eller medarbejder.

På Skals Efterskole bliver du inviteret til at være med til at skabe et demokratisk fællesskab, både i undervisningen og i samværet med dine kammerater og lærere.

Med andre ord: Vi skal sammen skabe det bedste for hinanden i løbet af dit ophold på Skals Efterskole.

Du skaber Skals. Skals skaber dig. Sammen skaber vi fremtiden.

Elevdemokrati på Skals Efterskole