Priser og betalinger på Skals Efterskole

Indmeldelsesgebyr
Ved endelig optagelse på Skals Efterskole opkræver skolen et indmeldelsesgebyr på kr. 2.500,-. Fortryder du og melder fra før opholdets start, refunderes beløbet ikke, men betragtes som et administrationsgebyr.

Elevbetaling (2020/2021)
Prisen for opholdet i skoleåret 2020/2021 er kr. 2.400,- pr. uge (herfra trækkes grundtilskud fra staten, den såkaldte statsstøtte til efterskoleophold - det kan du beregne her -> Beregn pris her).

Indeholdt i skolepengene:

 • Skolebillede
 • En sangbog
 • Skoledragt
 • Alm. ekskursioner
 • En fælles rejse for alle elever til Berlin

Du skal på en af følgende rejser

 • Irland: Kr. 0,- (dækker rejse og ophold til Irland, dog er rejseforsikring ikke med i rejsens pris.)
 • Boston (SIP): Kr. 5.000,- (dækker rejse og ophold til Boston, dog er vaccinationer, visum og rejseforsikring ikke med i rejsens pris).
 • Nepal: Kr. 5.000,- (dog er evt. vaccinationer, visum og rejseforsikring ikke med i rejsens pris).
 • Hanoi: Kr. 5.000,- (dog er evt. vaccinationer, visum og rejseforsikring ikke med i rejsens pris).
 • Israel: Kr. 5.000,- (dog er evt. vaccinationer og rejseforsikring ikke med i rejsens pris).
 • Cambridge og UK: Kr. 5.000,- (dækker rejse og ophold i enten Hanoi, Vietnam, eller Cambridge/London, England, dog er evt. vaccinationer, visum og rejseforsikring ikke med i rejsens pris).

Den ekstra betaling vil blive opkrævet sammen med de 10 månedlige rater.

Statsstøtte
Staten støtter et efterskoleophold med et beløb, som afhænger af elevens (forældrenes) husstandsindkomst. Skolen søger om statsstøtte til eleverne til delvis dækning af elevbetalingen. Statsstøtten er trukket fra prisen på opholdet, når I modtager betalingsoversigten fra efterskolen.

På efterskole.dk kan I læse om betaling, statsstøtte, indkomstgrundlag mm. samt beregne prisen på opholdet, når statstilskuddet er iberegnet. Ring gerne til skolen, så hjælper vi med at udregne prisen for opholdet.
-> Beregn pris her

Betaling
Elevbetalingen opkræves i 10 månedlige rater. 1. rate forfalder 1. juli.

I foråret sender vi betalingsoversigt over alle raterne, så I har det fulde overblik fra opholdets start.

Individuel supplerende elevstøtte
Skolen har midler til anvendelse inden for de rammer, som fremgår af lov om frie kostskoler. Det skal i den forbindelse indskærpes, at midlerne skal tildeles eleverne på baggrund af en individuel vurdering af husstandsindkomsten og med henblik på at sikre så bred en elevsammensætning på skolerne som muligt.

Afbrudt ophold
Hvis du vælger at afbryde dit ophold på efterskolen i løbet af skoleåret, skal du og dine forældre betale kr. 2000,- udover de løbende ugentlige betalinger inklusiv den eventuelle ugentlige merbetaling for deltagelse i een af skolens rejser.

Efterskolen kan vælge at afbryde opholdet, hvis eleven overtræder skolens regler eller landets love, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet.

Efterskole med rejse til Berlin
Klar til et efterskoleophold