Rygepolitik på Skals Efterskole

Da Skals Efterskole har en selverklæret status som holdningsskole og ser sig selv som et rum for unges udvikling af sundhedsadfærd, er det således skolens holdning, at rygning er et område, som vi af pædagogiske årsager vil blande os i.

Skals Efterskole er en røgfri skole

... og det betyder at rygning er forbudt på hele skolens område såvel som udenfor skolens område, på ture ud fra skolen samt i hele skoletiden, herunder også i din fritid, mens du er i skolens varetægt. Forbuddet gælder således også under transport/rejse til og fra skolen i forbindelse med weekender og ferier.

Rygeforbuddet gælder for alle: Elever, lærere, forældre og besøgende.

I praksis betyder det, at rygning kun kan finde sted, når du er hjemme på weekend eller ferie.

Rygning er ikke umiddelbart bortvisningsgrund. Forinden er der samtaler med dig og dine forældre. Overtrædelse af rygeforbuddet kan i gentagelsestilfælde medføre bortvisning.

Efterskole med rygeforbud