Skals Efterskoles skolekreds

Skolekredsen er Skals Efterskoles øverste myndighed.

Skolekredsen vælger efterskolens bestyrelse på den årlige generalforsamling.

Skolekredsen består af lokale folk, nuværende og tidligere forældre, venner af skolen samt tidligere elever og har ca. 75 medlemmer.

Du kan blive medlem ved at indbetale kr. 100,00 om året (kr. 150,00 for par). Pensionister betaler halvt medlemskab.

Som medlem bliver du holdt løbende orienteret om alt, hvad der sker på skolen i form af nyhedsbreve, årsskrift mv. Du bliver inviteret til de mange spændende arrangementer på skolen samt til den årlige generalforsamling i april.

Som efterskole har vi brug for inspiration, gode råd, positiv kritik og ideer fra verden udenfor skolen.
Vi har brug for at du fortæller om os til venner og bekendte.

Kort sagt - vi kan få stor glæde af hinanden - så meld dig ind i skolekredsen ved at kontakte skolens kontor.