International Efterskole

Skolen søger i sin hverdag kontakt med den internationale verden.

Verden skal erobres hver eneste dag! Vi taler meget om verden. Vi henter udenlandske gæstelærere til skolen samt spændende foredragsholdere, og du kommer i årets løb på minimum to udenlandsrejser.

I oktober drager hele skolen afsted på en fælles 4-dages studietur til Berlin, hvor du kommer til at opleve kulturen, historien og ikke mindst glæden ved at være afsted sammen hele skolen.
Derudover vælger du dig på endnu en rejse. I indeværende skoleår kan du vælge mellem rejser til Irland, Cambridge/England, udvekslingsrejse til Hanoi i Vietnam, Trekkingtur/kulturejse i Nepal, en udvekslingsrejse til det nordlige Israel eller en projektrejse til USA (SIP).

-> Se mere om vores rejser her

 

Skals Efterskole forbereder dig til din ungdomsuddannelse med et ambitiøst og krævende læringsmiljø.

Vi er en boglig efterskole, og giver store faglige udfordringer til vores elever.

  • Vores internationale arbejde er en naturlig del af livet og de daglige aktiviteter på skolen.
  • Vores undervisning er baseret på brugen af IT. Du skal medbringe egen bærbar computer.
  • Sang, fortælling, dialog og fællesskab er en naturlig del af efterskolehverdagen.
  • Gymnastik, sang, morgennyheder, fortælling og dans er obligatorisk for alle elever.

I praksis består din skolehverdag af mange ting: Boglig undervisning, profilfag, valgfag, praktiske gøremål (rengøring og madlavning) og en masse fælles arrangementer på og udenfor skolen.

Gymnasieforberedende efterskole

Boglig efterskole med højt niveau

Den boglige undervisning er vigtig. Der lægges stor vægt på, at du lærer noget. Du har mange timer, og vi forventer af dig, at du er engageret, og at du gider bestille noget.

Vi er ikke en boglig eliteskole, hvor det forudsætter, at du skal være super-dygtig i de boglige fag. MEN vi er bestemt heller ikke en efterskole for dig, hvis du p.g.a. skoletræthed ikke længere orker boglig undervisning. Dertil fylder de boglige fag for meget i vores skema. Vi er en efterskole for dig, der ønsker at lære noget, og som er indstillet på at gøre en koncentreret indsats. SKALs efterskole er ikke blot en skole for dig som kan, men i lige så høj grad en skole for dig som vil.

Viljen til at ville skaber evnen til at kunne! Det er hos DIG i DIT hoved, det hele starter. Kun den der ønsker udvikling og handler derefter opnår forandring.

Fremtiden

Et ophold på Skals Efterskole forbereder dig til din foretrukne ungdomsuddannelse: Gennem undervisning og samvær med gode kammerater bliver du rustet til at møde forskellige udfordringer. Efterskolens uddannelsesvejledere giver dig støtte og hjælp til at vælge ungdomsuddannelse og dygtige lærere, som alle brænder for deres fag, løfter dit faglige niveau.

Afgangsprøver

På Skals Efterskole afsluttes alle obligatoriske fag med folkeskolens afgangseksaminer (FP9 og FP10)

Cambridge IGCSE klasserne afslutter med IGCSE prøver i English, Math, Physics, 2. fremmedsprog (German eller French) samt Global Perspectives og Economics (disse fag optræder dog kun i 10. klasse). 10. Cambridge koncentrerer sig primært om Cambridge prøverne men tager også de danske FP10 prøver i dansk, matematik og engelsk. 9. Cambridge aflægger prøve i såvel den danske FP9 prøve som den engelske Cambridge IGCSE prøve.

Lektier

Studietimen, hver aften, giver dig mulighed for at fordybe dig fagligt (lektielæsning, mv.), samtidig med at du lærer gode studievaner. Har du ikke lektier for til næste dag, laver du lektier til tiden frem, og så har (næsten) alle altid noget. Ellers forbedrer du allerede tilsyneladende færdiggjorte lektier, eller du går mere i dybden - studerer. Det er en studietime - så ALLE har et eller andet at forberede.