SKALs er en gymnasieforberedende og international efterskole med et ambitiøst læringsmiljø
- hvor fremtid bliver nutid!

Det gode liv på SKALs
Cambridge Class
Boglig profil - gymnasieforberedende