Bestyrelsen på Skals Efterskole

Efterskolens højeste myndighed er den årlige generalforsamling, der hvert år afholdes i slutningen af april. Her vælger skolekredsen bestyrelsen.

Skals Efterskoles bestyrelse ser efter sidste generalforsamling (april 2019) således ud:

Formand:
Jens Lykke, Onsild
jens.lykke@outlook.dk
Tlf. 53 83 21 95

Næstformand:
Næstformand Jens Allan Busch, Kibæk
busch.kibaek@mail.tele.dk
Tlf. 20 23 18 82

Øvrige medlemmer:

  • Elo Nielsen, Skals
  • Jane Engberg Krogh, Mønsted
  • Klaus Edal, Skals
  • Marianne Jacobsen, Skive
  • Sinne Pedersen, Aalborg
  • Svend Aage Nedergaard, Skals – suppleant
  • Britta Thuun-Petersen, Ry – suppleant

Suppleanterne deltager på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne i møderne.

Bestyrelsen opfordrer alle, som har et ønske om at sikre, at der fortsat kan være et efterskoletilbud i Skals, om at stille sig til rådighed til valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen har det formål, at være med til - i et tæt samarbejde med skolens ledelse og øvrige ansatte - at skabe en endnu bedre skole, for de elever, som vælger Skals Efterskole.