Bestyrelsen på Skals Efterskole

Efterskolens højeste myndighed er den årlige generalforsamling, der hvert år afholdes i slutningen af april. Her vælger skolekredsen bestyrelsen

Skals Efterskoles bestyrelse ser efter sidste generalforsamling (20. maj 2022) således ud:

Formand:
Jens Lykke, Hobro
jens.lykke@outlook.dk
Tlf. 53 83 21 95

Næstformand:
Næstformand Jens Allan Busch, Kibæk
busch.kibaek@mail.tele.dk
Tlf. 20 23 18 82

Øvrige medlemmer:

  • Elo Nielsen, Skals
  • Svend Aage Nedergaard, Skals
  • Klaus Edal, Skals
  • Marianne Jacobsen, Skive
  • Sinne Pedersen, Aalborg
  • Britta Thuun-Petersen, Ry – suppleant
  • Mads Fedder Henriksen – suppleant

Suppleanterne deltager på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne i møderne.

Bestyrelsen opfordrer alle, som har et ønske om at sikre, at der fortsat kan være et efterskoletilbud i Skals, om at stille sig til rådighed til valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen har det formål at være med til - i et tæt samarbejde med skolens ledelse og øvrige ansatte - at skabe en endnu bedre skole, for de elever som vælger Skals Efterskole.

At blive medlem af skolekredsen kræver blot, at du tilmelder dig. Tilmeld dig til skolekredsen

Kontingentprisen:

100,- kr./år og for par 150,- kr./år.

Pensionister 50,- kr./år

Pensionistpar 75,- kr./år

 

Referat

-> Dowload referat af ordinær generalforsamling 20. maj 2022 her