Bestyrelsen på Skals Efterskole

Efterskolens højeste myndighed er den årlige generalforsamling, der hvert år afholdes i slutningen af april. Her vælger skolekredsen bestyrelsen.

Skals Efterskoles bestyrelse ser efter sidste generalforsamling (april 2017) således ud:

Formand:
Jens Lykke, Onsild
jens.lykke@)outlook.dk
Tlf. 53 83 21 95

Næstformand:
Næstformand Jens Allan Busch, Kibæk
busch.kibaek@mail.tele.dk
Tlf. 20 23 18 82

Øvrige medlemmer:

  • Elo Nielsen, Skals
  • Sinne Pedersen, Aalborg
  • Marianne Jacobsen, Skive
  • Niels Svith, Bjerring
  • Jane Engberg Krogh, Mønsted
  • Claus Edal, Skals - Suppleant
  • Svend Aage Nedergaard, Skals - Suppleant

Suppleanterne deltager på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne i møderne.

Bestyrelsen opfordrer alle, som har et ønske om at sikre, at der fortsat kan være et efterskoletilbud på SKALs, om at stille sig til rådighed til valg til bestyrelsen. Bestyrelsen har det formål, at være med til - i et tæt samarbejde med skolens ledelse og øvrige ansatte - at skabe en endnu bedre skole, for de elever, som vælger SKALs.