Karakterfordelingen på Skals Efterskole

Karakterfordeling kan ses her

Karaktergennemsnit kan ses her

Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever, har klaret afgangsprøverne.

Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karakterer.

Oplysning om karakterer Skals Efterskole