Karakterfordelingen på Skals Efterskole

Undervisningsministeriet har lavet en hjemmeside, hvor man kan se udtræk af karaktergennemsnit og andre data.
Se det her

Fagligt fællesskab på Skals Efterskole