Persondata på Skals Efterskole

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af Persondataloven § 28

Skals Efterskole behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til os pr. mail eller brev. Vi behandler også personoplysninger om dig, hvis du samarbejder med os i projekter eller på anden måde kommunikerer med os om spørgsmål, som har relation til Skals Efterskole og vores arbejde.

Hvis du søger en stilling hos Skals Efterskole eller er ansat hos os, behandler vi også dine personoplysninger elektronisk.

Vi behandler de personoplysninger elektronisk, som er nødvendige for at kunne behandle din henvendelse, din tilknytning eller samarbejdet med dig.

Personoplysninger, som vi behandler i relation til ansøgere til ansatte eller ansøgere til stillinger, behandler vi for at kunne administrere dit ansættelsesforhold eller for at kunne etablere et ansættelsesforhold.

Personoplysninger, som vi behandler i relation til at blive optaget på Skals Efterskole som elev, behandler vi for at kunne administrere dit ophold som efterskoleelev eller for at kunne etablere et efterskoleophold.

Skals Efterskoles dataansvarlige er:
Nikolai Vangkilde Terp, forstander
Skals Efterskole, Kærvej 11, 8832 Skals
Tlf.: 8669 5011
E-mail: nt@skals-efterskole.dk

Formål

Formålet med behandlingen er at kunne varetage dine interesser i henhold til skolens vedtægter og formål, at kunne kommunikere med dig i vores samarbejde og i øvrigt kunne foretage den administration, som er nødvendig og sædvanlig i Skals Efterskoles arbejde. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er Persondatalovens § 6 stk. 1 pkt. 2 samt § /7 stk. 4.

Hjelmen til at behandle dine personoplysninger ved ansøgning eller ansættelse i Skals Efterskole er Persondataloven § 6 stk. 1 pkt. 2 og § 7 stk. 3.

Skals Efterskole har herudover valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Skals Efterskole videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

Personoplysninger om dig vil blive slettet, når vi ikke længere har et formål med at behandle dem.

I henhold til Persondatalovens § 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39 har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling.

Dit samtykke kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen, som er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at Skals Efterskole behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan administrere din tilknytning til Skals Efterskole, samarbejder med os i projekter eller på anden måde kommunikerer med os om spørgsmål, som har relation til Skals Efterskole og vores arbejde, kan dette betyde, at du ikke kan opretholde din tilknytning, eller at vores samarbejdsrelation må ophøre.

Hvis du ikke ønsker, at Skals Efterskole skal behandle personoplysninger om dig i forbindelse med ansøgning til stillinger eller under din ansættelse, kan dette betyde, at du ikke får behandlet din ansøgning om ansættelse, eller at dit ansættelsesforhold må bringes til ophør.

Hvis du ikke ønsker, at Skals Efterskole skal behandle personoplysninger om dig i forbindelse med ansøgning om at blive optaget som elev eller under dit efterskoleophold, kan dette betyde, at du ikke får behandlet din ansøgning om ansættelse, eller at dit ansættelsesforhold må bringes til ophør.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, hvis du finder Skals Efterskoles behandling af dine personoplysninger ukorrekte.

International efterskole
Efterskole hvor eleverne bor huse på et campus område
Gruppearbejde på Skals Efterskole