Selvevaluering på Skals Efterskole

Evaluering på Skals Efterskole skal være en naturlig og til stadighed løbende proces, som har til formål at videreudvikle og forbedre skolen på alle områder

Alle sider af livet på skolen skal kunne gøres til genstand for evaluering under én eller anden form.

Bestyrelsen arbejder hvert andet år med en mere formel selvevaluering, der tager sit afsæt i skolens værdigrundlag. Laver vi faktisk den skole vi gerne vil lave?

Bestyrelsen formulerer dernæst en konklusion, som indføres i referatet fra bestyrelsesmødet.

I hvor høj grad har skolens boglige profil været afgørende for dit valg af Skals Efterskole

 

Bestyrelsens konklusion:

På baggrund af undersøgelse af elevernes vurdering af niveau og betydning af den boglige undervisning, fremgår det klart at den boglige dimmension på Skals Efterskole er vigtig for elevernes valg, og har en vigtig plads i deres hverdag.