Velkommen til Skals

På denne hjemmeside kan du få et indblik i, hvordan livet leves på en moderne efterskole og hvad vi kan tilbyde netop dig.

Skals Efterskole ligger lidt nord for Viborg i det midtjyske og er en af landets mere end 250 forskellige efterskoler.

Der er mange fælles træk mellem skolerne - at eleverne bor på skolen, og at skolerne er åbne 7 dage om ugen f.eks. - men skolerne er meget forskellige, og det er netop hele skoleformens styrke. Det betyder, at det er vigtigt for dig og dine forældre at se sig for, så du vælger den rette skole. At man kender et andet ungt menneske, som var glad for at gå på en bestemt skole, betyder ikke at andre i bekendtskabskredsen eller familien også bør vælge netop den skole.

Unge mennesker er heldigvis meget forskellige, og derfor er det vigtigt, at du får valgt en skole, hvor holdninger og ideer stemmer rimeligt overens med hjemmets, og hvor de ting du beskæftiger dig med i hverdagen er noget, der interesserer dig. Disse overvejelser gælder også vores skole. Vi håber, du finder frem til det rigtige valg for dig.

Initiativet til skolens etablering er taget af mennesker med tilknytning til erhvervslivet. Skals har 160 elever fordelt på flere almene, niveaudelte og aldersintegrerede klasser (9. klasser og 10. klasser), 1 SIP klasse (prøvefri international projektklasse på 10. årgang) samt flere Cambridge IGCSE klasser (på både 9. og 10. årgang).

Vi er inspireret af Grundtvigs tanker om, at vi gennem samvær, samtale og undervisning kan blive klar til livet.

Almendannende undervisning

Sideløbende med almendannende undervisning lægger vi vægt på at dygtiggøre og motivere dig til at møde de krav, fremtidens samfunds- og erhvervsliv stiller.

Dette gør vi ved:

  • At øge din indsigt i internationale forhold.
  • At give sprog, samfundsforhold og IKT en høj prioritet.
  • At stille store faglige krav til dig.

På SKALs søger vi at forberede dig fagligt såvel som menneskeligt på den voksentilværelse, du står på tærsklen til.

Det betyder at vi giver dig:

  • En solid boglig undervisning, som gør det muligt for dig at komme sikkert videre med en ungdomsuddannelse.
  • Bevidsthed om den omverden, som du er en del af, og herunder at give dig mod og inspiration til at bruge de muligheder, som samfundet giver, men også at tage medansvar for udviklingen. Vi søger at gøre dig til en aktiv, positiv og kritisk aktør i samfundslivet (både i dit nærmiljø og på den store internationale arena).

Efterskoletiden bliver for langt de fleste noget helt enestående. Noget, der hverken kan eller skal forklares alene på denne hjemmeside. Nu glæder vi os bare til at møde dig her på skolen - så du ved selvsyn kan konstatere, om SKALs er noget for dig!

Skals Efterskoles særlige profil

SKALs forbereder dig til din ønske-ungdomsuddannelse med et ambitiøst og krævende læringsmiljø.

Vi er en boglig efterskole, og giver store faglige udfordringer til de elever, vi tilbyder en plads i efterskolens 9. klasse eller 10. klasse.

  • Vores internationale arbejde er en naturlig del af livet og de daglige aktiviteter på skolen.
  • Vores undervisning er baseret på brugen af IT. Du skal medbringe egen bærbar computer.
  • Sang, fortælling, dialog og fællesskab er en naturlig del af efterskolehverdagen.
  • Gymnastik, sang, morgennyheder, fortælling og dans er obligatorisk for alle elever.

I praksis består din skolehverdag af mange ting: Boglig undervisning, profilfag, valgfag, praktiske gøremål (rengøring og madlavning) og en masse fælles arrangementer på og udenfor skolen.

Efterskoletiden bliver for langt de fleste noget helt enestående. Noget, der hverken kan eller skal forklares alene på denne hjemmeside. Nu glæder vi os bare til at møde dig her på skolen - så du ved selvsyn kan konstatere, om SKALs er noget for dig!

Gymnasieforberedende efterskole

Boglig efterskole med højt niveau

Den boglige undervisning er vigtig. Der lægges stor vægt på, at du lærer noget. Du har mange timer, og vi forventer af dig, at du er engageret, og at du gider bestille noget.

Vi er ikke en boglig eliteskole, hvor det forudsætter, at du skal være super-dygtig i de boglige fag. MEN vi er bestemt heller ikke en efterskole for dig, hvis du p.g.a. skoletræthed ikke længere orker boglig undervisning. Dertil fylder de boglige fag for meget i vores skema. Vi er en efterskole for dig, der ønsker at lære noget, og som er indstillet på at gøre en koncentreret indsats. SKALs efterskole er ikke blot en skole for dig som kan, men i lige så høj grad en skole for dig som vil.

Viljen til at ville skaber evnen til at kunne! Det er hos DIG i DIT hoved, det hele starter. Kun den der ønsker udvikling og handler derefter opnår forandring.

Fremtiden

Et ophold på SKALs efterskole forbereder dig til din foretrukne ungdomsuddannelse: Gennem undervisning og samvær med gode kammerater bliver du rustet til at møde forskellige udfordringer. Efterskolens uddannelsesvejledere giver dig støtte og hjælp til at vælge ungdomsuddannelse og dygtige lærere, som alle brænder for deres fag, løfter dit faglige niveau.

Afgangsprøver

På SKALs efterskole afsluttes alle obligatoriske fag med folkeskolens afgangsprøver eller folkeskolens udvidede afgangsprøve og folkeskolens fastsatte delmål og slutmål følges i fagene.

Cambridge IGCSE klasserne afslutter med IGCSE prøver i engelsk, matematik, fysik/kemi/biologi (Combined Science), 2. fremmedsprog (German eller French) samt Global Perspectives og Economics (disse fag optræder dog kun i 10. klasse). 10. Cambridge koncentrerer sig udelukkende om Cambridge prøverne, hvorimod 9. Cambridge aflægger prøve i såvel den danske FSA som den engelske Cambridge IGCSE prøve. Her er det dog de danske prøver, der først og fremmest lægges vægt på.

Lektier

Alle elever har obligatorisk studietime hver dag. Studietimen giver dig mulighed for at fordybe dig fagligt (lektielæsning, mv.), samtidig med at du lærer gode studievaner. Har du ikke lektier for til næste dag, laver du lektier til tiden frem, og så har (næsten) alle altid noget. Ellers forbedrer du allerede tilsyneladende færdiggjorte lektier, eller du går mere i dybden - studerer. Det er en studietime - så ALLE har et eller andet at forberede.

International Efterskole

Skolen søger i sin hverdag kontakt med den internationale verden. Verden skal erobres hver eneste dag! Vi taler meget om verden og verdens problemer, vi henter udenlandske gæstelærere til skolen samt spændende foredragsholdere, og du kommer i årets løb på to udenlandsture. I september drager hele skolen afsted på en fælles 4-dages studietur til Berlin. På baggrund af dit valg af studieretning kommer du (1) enten på rejse til Dublin, Irland, med heldagstur til Belfast, hvor vi bl.a. gæster Titanic-museet. (2) hvor du kan vælge en sprog- og kulturrejse med ophold i bl.a. Cambridge og London, en 14 dages udvekslingsrejse til Hanoi i Vietnam eller en Trekkingtur til Nepal, eller (3) en Projektrejse til Zimbabwe i 14 dage.