Uddannelsesvej

Uddannelses- og erhvervsvejledning på SKALs

Uddannelsesvejledningen er en integreret del af opholdet. Vejledningen er målrettet mod at styrke dig i dit valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

Læs mere ved at følge nedenstående link:

 

Individuel vejledning

Gruppevejledning

Erhvervspraktik

Brobygning

OSO

Foredrag

Global

Lokal

Vejledningen på SE er præget af en struktureret undervisning, men også af den uformelle vejledning der finder sted, fordi vi netop er en efterskole og derfor er sammen i mange andre sammenhænge end undervisningen.

Det er en meget vigtig del af dit efterskoleophold, at du bliver afklaret i dit valg af fremtidig uddannelse. Vi har derfor en række undervisningsforløb, foredrag, samtaler, brobygning mv., som skal støtte dig i dette valg. Vi har meget fokus på de gymnasiale uddannelser i vejledningsforløbene, fordi langt de fleste af vores elever skal i en af de fire gymnasiale ungdomsuddannelser (STX, HHX, HTX og HF) efter deres år her hos os.

Vejledningssyn

Vi arbejder med udgangspunkt i nedenstående vejledningssyn:

Vejledning indgår som en integreret dimension i efterskolens arbejde med at danne og uddanne unge til at tage ansvar for eget liv i fællesskab med andre og understøtter den enkelte skoles værdigrundlag.

Vejledning i efterskolen tager udgangspunkt i individet og er en proces, der har til formål at gøre alle unge livsduelige, uddannelsesparate og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden.

Vejledningsprocessen skaber muligheder for, at unge udvikler evner, kompetencer og interesser (forslag: holdninger) og bliver bevidste om forhold af betydning for deres karrierevalg, så de styrkes i at tilrettelægge livsforløb og træffe reflekterede valg. Vejledningsprocessen styrker unge i deres overgange til og deltagelse i ungdomsuddannelse og arbejdsliv.

Vejledningen udnytter efterskolens særlige rum med mulighed for alsidige, differentierede og meningsfulde vejledningstilgange og - aktiviteter. Efterskolens fællesskaber er et væsentligt rum for vejledningen.

Vejledningen foregår i samspil med de unge, deres forældre, fag - og kontaktlærere, ledelse og andre interne og eksterne samarbejdspartnere.

Vejledningen tager afsæt i etiske principper om tillid, respekt, ligeværdighed, uafhængighed og åbenhed.

 

Vi er som vejledere på skolen altid at træffe i dagtimerne.

 

Ole Nielsen               Anne Marie Falk-Kristensen