Cambridge klasse - IGCSE

SKALs er Danmarks førende Cambridge IGCSE skole.

Skolen har siden 2010 haft status af moderskole for alle skoler i Danmark, som underviser efter Cambridge IGCSE. Skolen har således ansvaret for IGCSE eksamen i Danmark på ca 45 skoler.

SKALs Efterskole er godkendt af University of Cambridge til at undervise og eksaminere i IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), vi kan derfor kalde os en 'Cambridge Efterskole'.

Vi er en international Efterskole, og du vælger Cambridge-klassen, hvis du gerne vil udfordres FAGLIGT og SPROGLIGT på et højt niveau på ENGELSK. Næsten al undervisning foregår nemlig på ENGELSK:

English as a Second Language:

 • we speak English

Mathematics:

 • we speak English

Physics:

 • we speak English, og somme tider dansk i 9.C

German - Foreign Language:

 • wir sprechen Deutsch, sometimes English, og af og til en lille smule dansk

French - Foreign Language:

 • nous parlons français, sometimes English, og af og til en lille smule dansk

10.C: Global Perspectives:

 • we speak English

10.C: Economics:

 • we speak English

9.C: historie, geografi, samfundsfag, kristendom:

 • vi taler dansk

9.C og 10.C: Dansk: FP9 og FP10:

 • vi taler dansk

I 10. c går du "kun" til de engelske IGCSE-eksaminer (bortset fra faget dansk). Elever i 10. c søger ind på deres gymnasiale uddannelse på baggrund af deres FP9-bevis fra 9. klasse. 10. c hos os har status som Pre-IB, og du kan således forvente at springe det første af de tre år på en dansk IB skole over ved at vælge et år i 10.c.

I 9. c går du til de engelske IGCSE-eksaminer samt de danske FP9-prøver.

Studieretningsrejser

Hvorfor Cambridge?

Du vælger altså Cambridge klassen, fordi du vil blive bedre fagligt, og fordi du er god til engelsk og gerne vil blive bedre!

Du får et eksamensbevis, som er anerkendt og godkendt af universiteter og arbejdsgivere verden over, og du vil dermed være godt rustet til at søge fortsat international uddannelse. F.eks kan du skære genvej i forhold til din ungdomsuddannelse ved at vælge 10.c med de fem hovedfag: Det giver mulighed for at springe pre-IB over og gå direkte ind på 2. år på IB-uddannelsen (en internationalt anerkendt studentereksamen).

Du får mulighed for at udvikle tidssvarende færdigheder, der forbereder dig på mødet med en moderne verden i konstant udvikling.

I Cambridge-klassen deltager du i en kultur- og sprogrejse, arrangeret i et samarbejde mellem EC Cambridge (English Courses, Cambridge) og SKALs:

 • Du indkvarteres privat med en anden fra klassen
 • Du deltager på sprogskole med engelske lærere og
 • Du deltager i sociale og kulturelle aktiviteter

Læs mere om sprogrejse til Cambridge.

Der skal påregnes en merbetaling for deltagelse i sprog- og kulturrejsen, som er obligatorisk.

Elevcitater:

Til slut vil vi blot overlade ordet til skolens Cambridge elever, som nedenfor giver deres umiddelbare kommentarer om deres år i C-klasserne. Måske kan du bruge dem til noget i dit valg af studieretning på SKALs?

 • Turen til Cambridge har lært mig at tænke internationalt og sætte ting i et større perspektiv.
 • In the Cambridge class I developed my English skills. Vælg Cambridge hvis du tør udfordre dig selv.
 • Det allerbedste og vigtigste ved Cambridge-klassen er, at dit engelsk bliv let, flydende og naturligt.
 • Cambridge-klassen har givet mig mange nye prioriteter i livet. Jeg har lært værdien af fællesskab, disciplin og kendskab til verden omkring os. Det har i den grad åbnet mine øjne og givet mig et godt skub videre i livet.
 • Det bedste ved Cambridge er de engagerede timer.
 • Cambridge-klassen har været et fantastisk alternativ til den ordinære 10. klasses undervisning. Den har givet mig en god faglig ballast. Jeg føler virkelig, at jeg har rykket mig, også i mere end en forstand.
 • Det bedste ved Cambridge-klassen er helt sikkert den rivende udvikling ens engelsk-evner gennemgår i løbet af det ene år på Skals.
 • This has been the best year of my school lift. I saw a giant golden grasshopper eating time. Beat that, HTX!
 • Cambridge-undervisningen bryder grænserne, som den danske undervisning har. Det hjælper unge med at komme ud i verden.
 • Cambridge-klassen er en udfordring, som er det hele værd, og som former en fagligt.
 • Det bedste er det høje faglige niveau.
 • Hvis skolen er boglig-boglig, så er vi i C-klasserne trippel-boglige. Vælg C-klassen og få en dobbelt så lang rejse - og oplev England.
 • The best about Cambridge class is that everyone actually wants to go to school.

Læs mere om Cambridge-undervisning.

Citat fra gymnasierektor:

Til allersidst bør du lige læse, hvad en gymnasierektor på en IB-skole siger om IGCSE:

"En IGCSE-eksamen giver både danske og udenlandske studenter et unikt udgangspunkt i en globaliseret verden. En IGCSE-eksamen giver adgang til både det danske STX system og til International Baccalaureate (IB), en international anerkendt toårig gymnasieuddannelse, der tilbydes på 10 skoler i Danmark - heriblandt Ikast-Brande Gymnasium, Struer Statsgymnasium og Langkær Gymnasium.

En IB-eksamen giver studenten den samme adgang til danske universiteter som en STX-eksamen. Desuden giver IB adgang til mere end 100 universiteter verden over, inklusiv Harvard, Oxford og Cambridge Universiteterne. Al undervisning på IB foregår på engelsk og uddannelsen byder på en kombination af høj akademisk standard og et udfordrende pensum med et globalt udsyn. Elever på IB får en enestående mulighed for at blive en del af et alsidigt og multikulturelt læringsmiljø.

En IGCSE-eksamen giver den bedst mulige forberedelse til både STX og IB. Eleverne får mulighed for at blive flydende i engelsk og samtidig studere på et akademisk niveau, som til en vis grad kan sidestilles med en 1.g i det danske uddannelsessystem. Derfor er IGCSE en glimrende forberedelse til 1.g eller et engelsksproget internationalt anerkendt uddannelsesprogram som IB".

Citat: Kurt Møller Pedersen, rektor på Ikast-Brande Gymnasium

Fold ud og læs mere