Studieretninger på Skals Efterskole

Tiden på Skals Efterskole er startskuddet til alt det, du skal lave fremover. Du bliver tilpas udfordret på dine boglige og internationale ambitioner.

Den bedste vej til en god ungdomsuddannelse er brolagt med VIDEN, VÆRDIER og VENNER.

På Skals Efterskole kan du vælge mellem 9. og 10. årgang samt mellem forskellige spændende studieretninger, så du vil opleve, at et valg af efterskole ikke er tilstrækkelig. Du bør også overveje hvilket år, du ønsker at tilbringe på efterskole. Hertil kommer så valget af studieretning.

"Man ser også lærerne som mentor – én man ser op til" (elevcitat)

Valg af studieretning på Skals Efterskole

Studieretning 1: Aldersintegration (0.g)

Aldersintegrerede klasser for elever på både 9. - og 10. årgang:
Aldersintegrationen dækker fagene dansk, engelsk, matematik. Hvad betyder aldersintegration? At du inddeles i stamhold (klasser), som har to læringsrum; et hjemme- og et uderum. Der laves en fordelingsnøgle mellem ude- og hjemmeforløb, som kan skrues på i løbet af skoleåret. Nøglen kan variere fra fag til fag. De forskellige læringsrum skal styrke den differentierede undervisning, din læringsstil samt lærernes undervisningsstile. Uderummet sikrer, at læseplanen for den pågældende årgangs prøvefag opfyldes. Du bliver en del af skolens 0.g miljø, hvor du på denne måde forbereder dig til at gå i 1.g, hvor der ligeledes samlæses mellem 2 årgange.

Alle elever har Cambridge IGCSE engelsk (er en integreret del af den almindelige engelskundervisning).
Alle elever går til prøve i de fag, de undervises i.
Studieretningsrejsen går til: Klasserne udveksler med en skole i Irland (Limerick), med indkvartering i private hjem (og med et kort ophold i London), baseret på et ude- og et hjemmebesøg. Rejsen er inkluderet i forældrebetalingen.

Som 10-årgangselev skal du vælge mellem hhv. Science eller Culture, som giver dig mulighed for, at tone din studieretning i enten en naturvidenskabelig (Science) eller en humanistisk (Culture) retning.

Læs mere om 9. klasse og 10. klasse

Studieretning 2: SIP (SKALs Internationale Projektklasse)

Prøvefri projektklasse på 10. årgang:
Projektarbejdet foregår på engelsk.Der brobygges i 3 uger med Medieskolen i Viborg. Skoleåret afsluttes med en intern projektprøve, som bedømmes individuelt. Der er udenlandske elever (ikke-dansktalende elever) i projektklassen.

Klassen vil være et godt valg til at fortsætte i pre-IB (international studentereksamen), på A-level, eller blot som forberedelse til den kommende arbejdsform på de gymnasiale uddannelser.

Studieretningsrejsen går til: SIP klassen rejser på projekttur til Zimbabwe i 14 dage. Der er ekstra betaling for turen (forskelsbeløbet mellem en almindelig udvekslingsrejse og projektrejsens merpris).

Læs mere om SIP - SKALs International Projektklasse eller se deres hjemmeside.

Studieretning 3: Cambridge Klasser

IGCSE klasser på 9. og 10. årgang:
Undervisningen foregår på engelsk i alle hovedfag (engelsk, matematik, Combined Science (fysik/kemi/biologi) og 2. fremmedsprog (tysk/fransk). Herudover har 10. årgang faget Global Perspectives.

Skoleåret afsluttes med en international afgangseksamen med udgangspunkt i Cambridge IGCSE for begge årgange. 9. årgang afslutter med både den danske FP9 og med IGCSE.

Eksamen fører til en naturlig fortsættelse i pre-IB og IB (international studentereksamen) eller anden international videregående uddannelse på sigt.
Klassen vil være et godt valg også for udenlandske elever, og/eller for danske elever, som ikke har gået i dansk skole, da undervisningssproget er engelsk.

Studieretningsrejsen går til: Cambridge-klasserne gennemfører, efter eget valg, en 14-dages sprogrejse til Cambridge med privat indkvartering (både 9.c og 10.c), en trekking tur til Nepal (9.c), en udvekslingsrejse til Hanoi i Vietnam (10.c) . Der er ekstra betaling for turen (forskelsbeløbet mellem en almindelig udvekslingsrejse og disse tures merpris).

Læs mere om Cambridge klasserne

Udviklingssamtaler og logbog

Det skal være sjovt, trygt og udviklende at være elev på SKALs. 
Dette sikres blandt andet gennem udviklingssamtalen, som er en personlig samtale med din kontaktlærer. 
Der er afsat 15 minutter hver 14. dag til udviklingssamtalen. I samtalen er fokus lagt på udvikling. Du drøfter med din kontaktlærer de faglige og sociale mål, som du har beskrevet i sin logbog.
Der kigges tilbage på den periode, der er gået siden seneste samtale, og der fastsættes nye mål for den kommende periode.

 Læs mere under uddannelsesvejledning

Logbog

Du skal arbejde med logbogen hver uge.
Logbogen er et værktøj, der kan støtte dig i at strukturere og målrette dit skolearbejde. I logbogen skriver du om dine faglige og sociale mål, og der læggers planer for kortere perioder, som du løbende evaluerer på.
Du skal helt konkret skrive om følgende:

- Valg af ungdomsuddannelse 
- Faglige styrkesider 
- Faglige udviklingsmuligheder 
- Arbejdsindsats 
- Efterskolelivet 
- Konkret handlingForældresamtale

Til forældresamtalen deltager du sammen med dine forældre og din kontaktlærer. Der evalueres på de faglige og sociale mål, der er opstillet for skoleopholdet, og disse sammenholdes med den beskrivelse af den faglige udvikling og det faglige niveau (herunder karakterer), som du har fået af de enkelte faglærere. Der kigges fremad og sættes mål for den kommende periode.Indholdsdele i logbog

Opstartssamtale. 
- Den tilbagevendende udviklingssamtale.
 - To gange om året forældresamtale. 
- Den sidste udviklingssamtale inkl. karakterer.
 - Afrundingssamtalen.Udtalelse ved årets slutning

Du skriver en udtalelse om dig selv med udgangspunkt i en skabelon og noter fra logbogen. Udtalelsen drøftes med kontaktlæreren, der kommer med rettelser/korrektioner. Efterfølgende godkendes udtalelsen af dine lærere.

På dette tidspunkt er du uddannelsesparat - og klar til at starte på din ungdomsuddannelse.