Elevdemokrati på Skals Efterskole

 

Vi vil ikke lave skole for eleverne men med eleverne. Der skal være plads til, at eleverne kommer til orde med de ideer og holdninger, de har. Der er både formelle og uformelle veje til at få sit budskab frem, og fælles for begge er, at uden fokus på at lytte og møde hinanden med ønsket om en fælles forståelse fungerer demokratiet ikke.

Det er vigtigt, at eleverne har tillid til de ansatte på skolen for på den måde at turde komme med det, de måtte have på hjerte - stort som småt. Til dette har vi også fx etagemøder og interesseråd, der skal sikre, at elverne bliver hørt.

 

To gange om ugen mødes eleverne med kontaktlærere på etagerne 

Her mødes man enten hele etagen sammen, eller man er delt i mindre grupper. På møderne vendes fx de problemstillinger, der måtte opstå, eller man evaluerer, det der er hændt. Vi prøver at motivere de unge til at få sagt, det de vil sige til såvel lærere som hinanden på en god og konstruktiv måde, og samtidig forsøger vi at lære eleverne at lytte og modtage budskabet.

Interesseråd

Interesserådene erstatter det traditionelle elevråd for på den måde at få flere elever engageret i den demokratiske dannelsesproces.

Formålet med skolens interesseråd er således at styrke elevernes demokratiske muligheder og give dem mulighed for indflydelse på skolens hverdag. Interesserådene består af elever, som har meldt sig til disse. Gennem møderne vil eleverne opleve demokratiske principper og mærke, at det kan nytte at involvere sig. Sammen med elevernes repræsentanter vil der desuden være en lærer, der skal bistå med råd og vejledning til afvikling af møder. Eleverne fra interesserådene kan inddrage etagens øvrige elever ved de skemalagte etagemøder. Interesserådene vil i relevante tilfælde have mulighed for at fremlægge forslag for skolens personale ved de ugentlige personalemøder.

Eksempler på interesseråd:

  • Climate Club
  • Trivsel/forbedringer af hverdagen for eleverne
  • Kulturelle foreninger i elevernes fritid
  • EPAS (European Parliament Ambassador School) elever der arbejder med at udbrede kendskabet til EU blandt skolens øvrige elever
  • Sportsaktiviteter (Basketball, fodbold, håndbold osv.)
  • Blå bog

 

Elevdemokrati på Skals Efterskole