Individuel vejledning

Eleverne har som minimum to vejledningssamtaler i løbet af skoleåret

I den første samtale med en uddannelsesvejleder drøfter vi de ønsker, eleven har i forhold til valg af ungdomsuddannelse og får afdækket, hvor langt man er i beslutningsprocessen. Vi tager udgangspunkt i de ønsker og planer, eleven har beskrevet i sin elev- og uddannelsesplan, som der er arbejdet med på forhånd.

Da alle elever er forskellige, tilpasses den videre vejledningsproces efter den enkelte elevs behov.

Forældrene er også en vigtig del af sparringen med eleverne om deres uddannelsesvalg og skal i sidste ende godkende deres barns valg. Både elever og forældre hjælpes gennem hele processen, så vi får alle godt videre efter opholdet på Skals Efterskole.

 

Uddannelsesvejledning på Skals Efterskole

Erhvervspraktik

Hvis du ønsker at komme i erhvervspraktik, foregår denne i efterårsferien (uge 42) eller i vinterferien (uge 7) med udgangspunkt hjemmefra.

Praktikken er således frivillig, og skolen sørger for skriftlig aftale med praktikstedet.

 

Boglig efterskole i Jylland

Global

Som du ved, er vi en efterskole, der har fokus på det internationale

Du vil høre noget om, de muligheder du har for at tage dele af din uddannelse i udlandet. Nogle af vores elever vælger at tage deres gymnasiale uddannelse på et IB gymnasium.

Undervisningen foregår her på engelsk og lever op til de adgangskrav, der er til universiteter i Danmark, men også i resten af verden.

 

Undervisning på Skals efterskole

Brobygning

Hvis du går på 10. årgang, skal du i en uges brobygning

Brobygningen er fordelt således, at du skal tre dage på en ungdomsuddannelse og 2 dage på en anden. Mindst den ene af de to uddannelser skal være en erhvervsuddannelse (EUD, HTX, HHX), og den anden kan eksempelvis være STX (alment gymnasium).

Formålet med brobygningen er at gøre den enkelte elev mere afklaret i sit valg, og måske bliver eleven udfordret i den forestilling, vedkommende måtte have inden brobygningen.

Brobygningen foregår med Skals Efterskole som base, og Viborg giver mulighed for besøg på langt de fleste ungdomsuddannelser.

Fællesskab og venner for livet på Skals Efterskole

Lokal

Selvom du går på efterskole hos os, skal du naturligvis have mulighed for at besøge det gymnasium eller den skole, du ønsker at gå på efter dit ophold på Skals Efterskole

Du kan spørge om fri til at deltage i åbenthusarrangementer hjemme i dit lokalområde.

Det er endvidere vigtigt, at du er grundig med at sammensætte en studieretning med lige netop de fag, der tilbydes på dit gymnasium.

Du er altid velkommen til at spørge om hjælp til dette hos os.

 

Skals Efterskole i jylland