Grøn Profil på Skals Efterskole

På Skals Efterskole hjælper vi klimaet ved i dagligdagen at gøre vort til at reducere el-, vand- og varmeforbruget samt at forbedre affaldssorteringen

Efterskolen har kontrakt på køb af Grøn Strøm svarende til mængden af skolens totale elforbrug. Grøn Strøm fra NOE Energi A/S er CO2 neutral og medfører ingen partikelforurening i luften. Elektriciteten leveres fra: danske vindmøller.

Bestyrelsen og ledelsen har besluttet at gøre noget ekstra ved den i forvejen grønne profil. I begyndelsen af 2014 monteredes et 50 kW solcelleanlæg på skolens sydvendte haltag.

Desuden opstilledes en 3,6 kW Suntracker uden for skolens hovedindgang, som udover at levere strøm også er et moderne solur, som fra morgen til aften følger med solens gang over himlen.