På rejse med Skals Efterskole

"Der findes som bekendt hvide pletter på vores landkort - altså endnu ikke udforskede områder - ligesom der eksisterer hvide pletter i vores bevidsthed. I gamle dage var det, der optog de opdagelsesrejsende, jo først og fremmest at nå ud til de hvide pletter på landkortet - jeg rejser for at finde de hvide pletter i vores bevidsthed!"

Citat: Ib Michael (Hjemkomster af Vagn Lundbye, Borgens Forlag, 1987)

Som kommende elev på Skals Efterskole vil du komme til at sande, at Ib Michaels ord på bedste vis rammer den oplevelse, du får, når du rejser ud i verden med os. Det bliver i lige så høj grad en dannelsesrejse, hvor du vil komme til at møde dig selv på en ny måde, når du med din rygsæk begiver dig ud på rejsen sammen med dine kammerater fra efterskolen.

Skals Efterskole bygger på den danske kulturarv, men du vil på skolen blive mødt og beriget af andre måder at leve og forstå tilværelsen på.

Mellemfolkelig forståelse og opbygning af venskaber på tværs af kulturer, nationer, sprog m.m. er således en central del af skolens hverdag. Det er i det ligeværdige møde med andre mennesker og fremmede kulturer, at du udvikler dig.

Vi kan ikke nøjes med at bygge dannelse og uddannelse på danske værdier. Vi må ikke være for navlebeskuende og indelukkede.

Internationale aktiviteter i undervisningen skaber udsyn og indblik, og du udrustes med interkulturelle kompetencer, som gør dig i stand til at "gå på opdagelse i verden". Den verden, du møder på rejserne, skaber indsigt og forandring hos dig!

Skolen er optaget af

  • Hvordan du bringer dine færdigheder videre ud i verden.
  • Hvordan du får lyst til og mod på at tage skridtet videre, så du kan bruge din faglighed i en ny international kontekst.
  • Hvordan boglig undervisning - herunder også sprogundervisning - kan kobles på en rejse ud i verden, så det sproglige fokus og fagligheden udbygges, samtidig med at læringsbegreberne sættes ind i en autentisk ramme.

Gennem grundige forberedelser vil du blive klædt på til at knække de kulturgrammatiske udfordringer, du møder på din vej. Som forberedelse til rejserne får du styrket dine interkulturelle kompetencer, så du føler dig klar til at møde verden.

Det bliver et møde med en masse spændende og anderledes oplevelser - og samtidig også en kulturel udfordring. Alle skolens rejser tager afsæt i de interkulturelle kompetencer, vi arbejder med i vores rejsefag og vores hverdag præget af internationale aktiviteter og gæster. Skolens krav til rejserne er desuden, at de med Grundtvigs ord både opliver og oplyser dig.

Fælles for dig og dine kammerater på Skals Efterskole er nysgerrigheden for den verden, I lever i, og ikke mindst evnen til at kunne forstå sammenhængen i en global verden.

At du lærer at forstå menneskers hverdag ude, skaber større forståelse for alle slags mennesker og vilkår hjemme. Det er på lang sigt med til at nedbryde racisme, fremmedhad og skabe et åbent dansk samfund.

 

Held og lykke på rejsen!

 

På Skals Efterskole går turen til:

 

Fællesrejsen:

Vi tager alle til Hamborg i efteråret
-> Se mere om rejsen til Hamborg her

 

Derudover vælger du dig på en af følgende rejser:

USA Chicago
-> Se mere om rejsen til USA her

Irland
-> Se mere om rejsen til Irland her

Nepal
-> Se mere om rejsen til Nepal her

Sydkorea
-> se mere om rejsen til Sydkorea her

Cambridge/England
-> Se mere om rejsen til England her

Hanoi/Vietnam
-> Se mere om udvekslingen med Hanoi her

SIP klassen tager til USA (denne rejse indgår som et projekt for klassen)
-> Se mere om vores roadtrip her

 

Skitur uge 7

Skals Efterskole har truffet et bevidst valg om ikke at have en skitur med i vores årlige program for rejser og ture, da vi vægter skolerelaterede projekter højere.

Der er dog på Skals Efterskole tradition for, at en lærer i samarbejde med eleverne arrangerer en fælles skitur i uge 7.
Turen arrangeres helt uden for skolens regi, men dog er skolens regler stadig gældende.

Der deltager normalt 80-100 elever på skituren, og den planlægges i begyndelsen af hvert skoleår.

 

Rejsen går till Nepal med Skals Efterskole
Skals Efterskole i Zimbabwe