Elevfester på Skals Efterskole

På SKALs Efterskole skelner vi mellem to forskellige typer af fester - fester på skolen og fester udenfor skolen - udover at du naturligvis forhåbentlig vil opleve, at det hver dag er en fest at gå på efterskole.

Festerne på skolen arrangeres af de forskellige klasser på skift. Det hele starter med en velkomstfest og slutter med Gallafesten som afrunding på skoleåret nogle få dage før de mundtlige prøver. Herimellem er der høstfest, Valentines fest, julefest, fastelavnsfest og MGP-fest.

Det er almindeligt, at eleverne selv tager initiativ til at afholde elevfester i en weekend og uden for skolens område, typisk i et lejet forsamlingshus. Dette vil som oftest foregå 4-5 gange i løbet af skoleåret. Efterskolen har intet med disse arrangementer at gøre, men vi forsøger alligevel at være med på sidelinjen. Det betyder bl.a., at skolen hjælper med at finde egnede tidspunkter for elevfesterne samt giver eleverne et solidt måltid mad, før de sammen drager af sted i busser til festen, som er en lukket fest KUN forbeholdt efterskolens nuværende elever.

Desuden hjælper vi elever og forældre med at opstille gode retningslinjer for festerne med hensyn til blandt andet regler omkring alkohol.

Det vigtigste ud over god planlægning er, at der er et passende antal forældre til stede under hele festen.

Elevfester på Skals Efterskole
Elevfester på Skals Efterskole