Rammer & regler i hverdagen på Skals Efterskole

Tydelige rammer på et efterskoleår

Vi søger gennem undervisningen og samværet at give dig oplevelsen af, hvad det vil sige at leve i et demokratisk samfund. Det udmønter sig i, at vi er fælles om tingene, og at vi alle er lige ansvarlige for, at samværet fungerer på den bedst tænkelige måde. Frihed, ansvar og medindflydelse er kernebegreber i skolens pædagogik.

På Skals tror vi på, at det er tydelige rammer i hverdagen, som giver dig den største grad af frihed. Vi tror på, at en klar udlægning af skolens regler, giver dig den største tryghed og selvbestemmelse i fællesskabet.

Du har således friheden til at være den, du er, inden for skolens rammer. Vi sætter rammerne for det liv, der skal leves på efterskolen, og som vi inviterer dig til at være en del af sammen med dine efterskolekammerater.

Din egen indstilling til efterskoleopholdet har således meget stor betydning for det, du få ud af det.

Ordens- og samværsregler på Skals Efterskole

Udover klare rammer er der også tydelige regler og rytmer.

De fleste af disse er blevet til i dialog med tidligere elevhold, og de drøftes også løbende med de elever, som opholder sig på skolen samt mellem skolens personale og skolens bestyrelse.

Husordenen bygger på tillid og en høj grad af frihed under ansvar.

Som elev skal du medvirke til, at hver enkelt af dine kammerater har det godt og trygt på skolen.

Du vil komme til at bo i et fritliggende elevhus på et 4-sengsværelse. Hver etage er en social enhed, hvor I selv har hovedansvaret for oprydning, rengøring og sikring af en omgangsform, der giver plads til jer alle.

Der er naturligvis mødepligt til undervisningen. Fritagelser kan gives, men kun efter anmodning fra forældrene.

Piger og drenge må færdes på hinandens værelser og etager på bestemte tidspunkter (normalt mellem kl. 08.00 og kl. 22.00).

Når mange mennesker lever sammen på en kostskole, kan adfærdsmulighederne for den enkelte af forståelige grunde ikke være ubegrænsede. Ud fra dette synspunkt er det, at vi fra skolen opstiller nogle få særlige regler til hjælp for jeres samvær med hinanden.

Disse regler er:

  • at du altid søger at medvirke til at skabe det bedste kammeratskab og fællesskab, som bygger på gensidig respekt med plads til alle.
  • at du deltager aktivt i undervisningen og møder til tiden.
  • at du holder dig fra alkohol og narkotiske stoffer.
  • at det er en ret, at der skal være ro otte timer i døgnet, fra kl. 23.00 til kl. 7.00.