Værdier og målsætninger på Skals Efterskole

I det følgende fremhæves og beskrives værdiernes betydning for undervisningen og samværet på Skals. Værdier og målsætninger bindes sammen med praksis i hverdagen

Med et afsæt i værdierne og målsætningerne skabes tydelige rammer for fællesskabet. Skals Efterskole har rødder i de gamle grundtvigske skoletanker. Skolen lægger vægt på idealer fra Grundtvig som eksempelvis ”lighed”, at "de stærkeste skuldre bærer mest", og at efterskolen skal udøve "folkelig livsoplysning og demokratisk dannelse". Det grundtvigske livssyn er således et underliggende tema i hverdagen på skolen.

Grundlæggende værdier:

På Skals Efterskole har vi som grundlæggende værdi

  • en tro på det enkelte menneskes evner og vilje til selv og i fællesskab med andre at udvikle sig fagligt og personligt.
  • en tro på at gensidig respekt, forventninger og det at stille krav til hinanden er grundlæggende elementer i dannelsen og udviklingen af mennesket. Det ser vi som forudsætningen for at kunne tage ansvar og forvalte frihed.
  • en tro på betydningen af at lære eleverne demokratiets virkemidler i en demokratisk hverdag på skolen med pligter og rettigheder.
  • en tro på at omsorg, oplevelser og udfordringer er væsentlige for menneskets udvikling.

Grundlæggende målsætninger:

Det er Skals Efterskoles målsætning at

  • det skal være trygt, sjovt og udviklende at være elev og medarbejder på Skals Efterskole.
  • udvikle elevernes evne til at vælge og ville det valgte.
  • fremme elevernes muligheder i fremtidens erhvervsliv og samfundsliv.
  • bibringe eleverne en bevidsthed om den danske kulturarv og samtidig at rette deres blik mod fremtidens internationale samfund.
  • fremme elevernes medansvarlighed.

Skals Efterskole er en del af en mere end 150 år gammel fri skolehistorisk tradition med en klar og tydelig profil, moderne rammer samt dygtige og motiverede medarbejdere. Skolen er solidt forankret i uddannelsesverdenen og i lokalsamfundet med et stærkt netværk af samarbejdspartnere.

På Skals Efterskole har der været efterskole siden 1990 i bygninger skabt til formålet. Initiativtagerne til skolen var medlemmer af erhvervsrådet, i det der dengang hed Møldrup Kommune. Nu hører vi til i Viborg Kommune.

Undervisning på Skals efterskole
Fællesskab og trivsel er i fokus på Skals Efterskole
Værdigrundlaget på Skals Efterskole
Værdierne på Skals Efterskole

Noget særligt

Vi har ikke noget imod at være noget særligt på Skals. Når samfundets krav og forventninger til bl.a. efterskolerne ændrer sig, må vi tænke og skabe nyt. Det synes vi, at vi er gode til på Skals. Vi har aldrig lukket os om os selv og været selvtilstrækkelige. Vi er åbne mod verden, samtidig med at vi lukker verden ind på efterskolen.

Vi fører en løbende diskussion af skolens idé og berettigelse. Som fri skole er Skals forpligtet på hele tiden at sætte sig selv til kvalificeret debat for ikke på den ene side at stagnere i selvtilfredshed eller på den anden side løbe efter den til enhver tid gældende tidsånd. Hvert eneste elevhold medvirker til denne udvikling.

Vi ser en værdi i at have udenlandske elever - gerne fra hele verden! Skals lægger på samme måde stor vægt på at ansætte medarbejdere, der har en anden etnisk baggrund end dansk, fordi vi gerne vil afspejle den globale verden, som vore elever møder under deres kommende uddannelse samt senere arbejdsliv.

Mere end en skole

Skals er mere end en skole. Vi er også en god forretning med et godt kundegrundlag, og vi synes selv, at vi har en enestående vare på "hylderne". Ganske som det er tilfældet med den "frie" købmand, udnytter vi også vores frihed som efterskole til at gå til grænsen for skoleformens yderste rammer - måske endda turde sprænge rammerne, og opfinde en ny opskrift på (frem)tidens efterskole. Efterskolen er uhørt vigtig i et ungdomsliv. Her får de unge mulighed for at eksperimentere med, "hvilken maske, de vil bære" (frit efter Jean-Paul Sartre).

Kort sagt

Skals er et nytænkende og progressivt kostskolemiljø for unge i alderen 14 - 18 år med fuldt fokus på kundskaber, globalisering og personlig dannelse. Eller endnu kortere sagt: Vi vil på Skals gøre fremtiden til nutiden! Vores vågne drøm er, at en elev på Skals udvikler en kritisk dømmekraft, erhverver sig en faglig ballast og bliver autonom i den bedste betydning af ordet.

Vi er på Skals optaget af det liv, det unge menneske skal leve efter tiden på efterskole. Vi tror på, at unge vil komme til at skulle forholde sig til bl.a. globalisering - urbanisering - teknologi og digitalisering - bæredygtighed (socialt, økonomisk og miljømæssigt) - energi og klima. Dette vil kræve følgende: Masser af kundskaber (herunder sprog og interkulturelle kompetencer), kreativ erhvervskompetence og stærke sociale kompetencer.

Alt dette – og meget mere - sørger vi for, at elever tager med sig fra Skals ud i verden!