SIP - Skals International Project-Class

I SIP bliver der hele året arbejdet med projekter, og der bliver kun talt engelsk i klassen.

SIP er en prøvefri klasse, så derfor forventes det, at du er erklæret klar til en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. SIP er for dig, der vil noget mere og andet end en almindelig 10. klasse.

Arbejdet i klassen

Som elev er du selv med til at bestemme, hvilke projekter der skal arbejdes med i løbet af skoleåret. Der er til hvert projekt en styringsgruppe bestående af ca. tre elever, og denne opgave går på skift.

Lærerne vejleder såvel styringsgruppen som resten af elever gennem hele processen.

Der arbejdes med projekter, der er reelle, der vil være forskellige målgrupper gennem året, og der arbejdes med forskellige fremlæggelsesformer.

Ofte vælges projekter, der gør en forskel på skolen, lokalt, nationalt eller globalt.

Innovation og entreprenørskab er nøgleord.

Efter hvert projekt bliver der evalueret både individuelt og som klasse. Der gives konstruktiv kritik til hinanden.

Arbejdsformen minder altså meget om den måde, der arbejdes på i store dele af såvel arbejdslivet som på videregående studier.

Hvad lærer du som elev?

Gennem arbejdsformen i SIP-klassen udvikler du dine færdigheder inden for gruppearbejde. Du er en del af et forpligtende fællesskab, hvor man er afhængig af hinandens arbejdsindsats, at man overholder deadline og tager ansvar for projektet.

Du får lært at tænke ud af boksen, være ideskabende og dine kreative side udfordres fx gennem  præsentationsteknikker, og du får forståelse for en opgaves kompleksitet.

Der arbejdes med at holde fokus og nå egne mål, hvilket udvikler din selvstændighed.

 

Som en del af skoleåret rejser SIP-klassen til USA (se omtale under "Rejser - Roadtrip USA"). Der arbejdes med rejsen som et projekt både før og efter turen. Ved at rejse ud i verden lærer du noget om dig selv og dansk kultur m.m.

Der vil også være et forløb i samarbejde med Media College, Viborg, hvor der undervises i at optage og redigere film.

Året sluttes af med en projektuge, hvor vi afprøver den viden, klassen har tilegnet sig inden for gruppearbejde, proces, præsentation og formidling.

 

 

Rejse til Zimbabwe med Skals Efterskole

Eksempel på skema for elev i SIP

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.00 - 08.25 Nyheder Fortælletime Nyheder Fortælletime Nyheder
08.30 - 09.50 SIP SIP SIP SIP SIP
10.15 - 11.35 SIP SIP SIP Kontaktgruppemøde SIP
11.40 Fællesmøde/rengøring Kontaktgruppemøde Fællesmøde/rengøring Fællesmøde/rengøring Fællesmøde/rengøring
12.05 Middag Middag Middag Middag Middag
13.00 - 14.10 SIP Rengøring/tjek SIP SIP SIP
14.30 - 15.40 Linjefag * Valgfag** Linjefag* 14.30 - 15.00 Sangtime
16.00 - 17.10 Gymnastik Linjefag * Spring/rytme Valgfag**
18.15 - 19.15 Studietime Studietime Studietime Studietime

* Se mere om vores linjefag her

** Se mere om vores valgfag her