Velkommen til Skals Efterskole

På denne hjemmeside kan du få et indblik i, hvordan livet leves på vores efterskole og hvad vi kan tilbyde netop dig.

Skals Efterskole ligger lidt nord for Viborg i det midtjyske og er en af landets efterskoler med en faglig international profil.

Unge mennesker er heldigvis meget forskellige, og derfor er det vigtigt, at du får valgt en skole, hvor holdninger og ideer stemmer rimeligt overens med hjemmets, og hvor de ting du beskæftiger dig med i hverdagen er noget, der interesserer dig. Disse overvejelser gælder også vores skole. Vi håber, du finder frem til det rigtige valg for dig.

Initiativet til skolens etablering er taget af mennesker med tilknytning til erhvervslivet. Skals har 160 elever fordelt på aldersintegrerede 0.G klasser (9. klasser og 10. klasser), vores SIP klasse (prøvefri international projektklasse på 10. årgang) samt flere Cambridge IGCSE klasser (på både 9. og 10. årgang).

Vi er inspireret af Grundtvigs tanker om, at vi gennem samvær, samtale og undervisning kan blive klar til livet.

Almendannende undervisning

Sideløbende med almendannende undervisning lægger vi vægt på at dygtiggøre og motivere dig til at møde de krav, fremtidens samfunds- og erhvervsliv stiller.

Dette gør vi ved:

  • At øge din indsigt i internationale forhold.
  • At give sprog, samfundsforhold og IT en høj prioritet.
  • At stille store faglige krav til dig.

I et samarbejde med dig og dine forældre, gør vi alt for at forberede dig fagligt såvel som menneskeligt på den voksentilværelse, du står på tærsklen til.

Det betyder at vi giver dig:

  • En solid boglig undervisning, som gør det muligt for dig at komme sikkert videre med en ungdomsuddannelse.
  • Bevidsthed om den omverden, som du er en del af, og herunder at give dig mod og inspiration til at bruge de muligheder, som samfundet giver, men også at tage medansvar for udviklingen. Vi søger at gøre dig til en aktiv, positiv og kritisk aktør i samfundslivet (både i dit nærmiljø og på den store internationale arena).

Efterskoletiden bliver for langt de fleste noget helt enestående. Noget, der hverken kan eller skal forklares alene på denne hjemmeside. Nu glæder vi os bare til at møde dig her på skolen - så du ved selvsyn kan konstatere, om Skals Efterskole er noget for dig!

Skals Efterskoles særlige profil

Vi forbereder dig til din ungdomsuddannelse med et ambitiøst og krævende læringsmiljø.

Vi er en boglig efterskole, og giver faglige udfordringer til de elever, vi tilbyder en plads i efterskolens 9. klasse eller 10. klasse.

  • Vores internationale arbejde er en naturlig del af livet og de daglige aktiviteter på skolen.
  • Vi ser dig som verdensborger, der har rettigheder og pligt til at øve indflydelse, der hvor du er.
  • Vores undervisning er baseret på brugen af IT. Du skal medbringe egen bærbar computer.
  • Sang, fortælling, dialog og fællesskab er en naturlig del af efterskolehverdagen.
  • Gymnastik, sang, morgennyheder, fortælling og dans er obligatorisk for alle elever.

I praksis består din skolehverdag af mange ting: Boglig undervisning, profilfag, valgfag, praktiske gøremål (rengøring og madlavning) og en masse fælles arrangementer på og udenfor skolen.

Efterskoletiden bliver for langt de fleste noget helt enestående. Noget, der hverken kan eller skal forklares alene på denne hjemmeside. Nu glæder vi os bare til at møde dig her på skolen - så du ved selvsyn kan konstatere, om Skals Efterskole er noget for dig!

Gymnasieforberedende efterskole

Boglig efterskole med højt fagligt niveau

Den boglige undervisning er vigtig. Der lægges stor vægt på, at du lærer noget. Du har mange timer, og vi forventer af dig, at du er engageret, og at du gider bestille noget.

Vi er ikke en boglig eliteskole, hvor det forudsætter, at du skal være super-dygtig i de boglige fag. MEN vi er bestemt heller ikke en efterskole for dig, hvis du p.g.a. skoletræthed ikke længere orker boglig undervisning. Dertil fylder de boglige fag for meget i vores skema. Vi er en efterskole for dig, der ønsker at lære noget, og som er indstillet på at gøre en koncentreret indsats. Skals Efterskole er ikke blot en skole for dig som kan, men i lige så høj grad en skole for dig som vil.

Viljen til at ville skaber evnen til at kunne! Det er hos DIG i DIT hoved, det hele starter. Kun den der ønsker udvikling og handler derefter opnår forandring.

Fremtiden

Et ophold på Skals Efterskole forbereder dig til din foretrukne ungdomsuddannelse: Gennem undervisning og samvær med gode kammerater bliver du rustet til at møde forskellige udfordringer. Efterskolens uddannelses- og karrierevejledere giver dig støtte og hjælp til at vælge ungdomsuddannelse og dygtige lærere, som alle brænder for deres fag, støtter dig til at løfte dit faglige niveau.

Afgangsprøver

På Skals Efterskole afsluttes alle obligatoriske fag med folkeskolens afgangsprøver FP9 og FP10.

Cambridge IGCSE klasserne afslutter med IGCSE prøver i engelsk, matematik, fysik (Physics), 2. fremmedsprog (German eller French) samt Global Perspectives og Economics (disse fag optræder dog kun i 10. klasse). 10. Cambridge koncentrerer sig primært om Cambridge prøverne, hvorimod 9. Cambridge aflægger prøve i såvel den danske FP9 som den engelske Cambridge IGCSE prøve. Her er det dog de danske prøver, der først og fremmest lægges vægt på. For at sikre eleverne optag på gymnasiale uddannelser tager 10. Cambridge også de danske FP10 prøver i dansk, engelsk og matematik.

Lektier

Alle elever har obligatorisk studietime hver dag. Studietimen giver dig mulighed for at fordybe dig fagligt (lektielæsning, mv.), samtidig med at du lærer gode studievaner. Har du ikke lektier for til næste dag, laver du lektier til tiden frem, og så har (næsten) alle altid noget. Ellers forbedrer du allerede tilsyneladende færdiggjorte lektier, eller du går mere i dybden - studerer. Det er en studietime - så ALLE har et eller andet at forberede.

International Efterskole

Skolen søger i sin hverdag kontakt med den internationale verden. Vi anser dig for at være en verdensborger, der gerne vil gøre en forskel i verden! Vi taler meget om verden og verdens problemer, vi henter udenlandske gæstelærere til skolen samt spændende foredragsholdere. Da vi typisk har cirka ti elever som kommer med en skolebaggrund i udlandet, vil du opleve en hverdag som i høj grad er præget af det engelske sprog. Da vi samtidig har udvekslingsprogrammer kørende med unge i Israel og Vietnam, vil du møde dem med alt det, der er dem. De er unge som dig, og I har ofte meget mere til fælles, end du lige havde forestillet dig. Du kommer i årets løb på minimum to udenlandsture. Se meget mere om rejserne med Skals Efterskole her