Indmeldelsesprocedure for Skals Efterskole

I skoleåret 19/20 optages 160 elever (80 piger og 80 drenge). Skoleåret 19/20 er på 42 uger.

Hvis denne hjemmeside har skærpet din interesse for at få en plads på efterskolen, skal du blot udfylde vores online ansøgningsblanket.

Når skolen har modtaget din ansøgning får du en bekræftelse på, at der er reserveret plads til dig, eller at du er optaget på ventelisten.

Opholdet på SKALs Efterskole er et 1-årigt tilbud. Kun ved særligt pædagogisk begrundede forhold, kan eleven, efter aftale med skolen, ansøge om at forlænge opholdet med et år. Man kan således ikke melde sig ind i 9. klasse med forventning om, at man kan blive 2. års elev. Ved indmeldelse skal man således vælge 9. eller 10. årgang. Tidligst i efteråret, efter opholdets start, kan der søges om en forlængelse.

Formøde:

Omkring 1½ år før du skal starte på skolen, bliver du og dine forældre indbudt til et formøde på skolen.

Alle forhold omkring skoleåret vil her blive belyst grundigt. Desuden bliver I vist rundt på skolen af en elev, som I kan spørge om alt.

Når du efter dette møde har modtaget en skriftlig bekræftelse fra os, og vi har modtaget et indmeldelsesgebyr på kr. 2500,- fra dig, kan du betragte dig som endelig optaget, og du kan for alvor begynde at glæde dig til et spændende og hektisk efterskoleophold.

Orienteringsmøde:

Du vil modtage en invitation til en besøgsdag sammen med dine forældre ca. 5 måneder før start. Her vil du få den sidste orientering om dit efterskoleophold samt få mulighed for at danne dig et indtryk af dine kommende kammerater samt at opleve lidt af det "at være på efterskole".

Har du særlige spørgsmål - eller bare lyst til at tale med os - er du altid velkommen til at ringe.

Vi glæder os til at se dig!

Indmeldelse på Skals Efterskole
Indmeldelse på Skals Efterskole