Indmeldelsesprocedure for Skals Efterskole

Vi optager 160 elever. Et skoleår er på 42 uger

Hvis denne hjemmeside har skærpet din interesse for at få en plads på efterskolen, skal du blot udfylde vores online ansøgningsblanket.

Når skolen har modtaget din ansøgning, får du en bekræftelse på, at der er reserveret plads til dig, eller at du er optaget på ventelisten.

For at sikre pladsen indbetales et indmeldelsesgebyr på 2500 kroner, og du kan betragte dig som endelig optaget. Gebyret refunderes ikke ved udmelding før skolestart. Gebyret er ikke en del af skolepengene, men er et administrativt gebyr.

Herefter kan du for alvor begynde at glæde dig til et spændende og hektisk efterskoleophold.

Besøg skolen

Du kan se kommende datoer for infoaftener på hjemmesiden og tilmelde dig. Alle forhold omkring skoleåret vil her blive belyst grundigt. Desuden bliver I vist rundt på skolen af en elev, som I kan spørge om alt.

Orienteringsmøde

Du vil modtage en invitation til Nye Elevers Aften sammen med dine forældre i foråret før start. Her vil du få den sidste orientering om dit efterskoleophold samt få mulighed for at danne dig et indtryk af dine kommende kammerater og opleve lidt af det "at være på efterskole".

Har du særlige spørgsmål - eller bare lyst til at tale med os - er du altid velkommen til at ringe.

Vi glæder os til at se dig!

Indmeldelse på Skals Efterskole