Fællesfag på Skals Efterskole

Hvor sidder ånden på Skals efterskole?

Har den mon gemt sig på forstanderens kontor, eller er det snarere i køkkenet blandt dampende gryder og pander, man skal finde den? Måske er det i virkeligheden på lærerværelset, ånden har taget bo blandt Maccomputere og brugte kaffekopper. Nærliggende er det dog at tænke, at den må bo i foredragssalen, hvor et billede af Grundtvig hænger på væggen og hver dag minder os alle om betydningen og vigtigheden af det levende ord.

Måske sidder ånden i virkeligheden i skolens valg af fællesfag: Disse fag er fælles for alle elever på begge årgange og for alle eleverne på samme tid. Vi har fortælletimer, ser nyheder sammen, har sangtimer og obligatorisk gymnastik.

Fællesfagene fortæller en historie om Skals, og de prioriteringer vi gør os som skole i mødet med dig som et ungt menneske. Fællesfagene er med til at forme og danne dig som menneske og give dig oplevelsen af identitet, sammenhæng og fællesskab.

Efterskole med Cambridge uddannelses systemet

Fællesfag på Skals Efterskole

Gymnastik/idræt

Alle elever har obligatorisk gymnastik. Der bygges op til enkelte forårsopvisninger, som kulminerer med deltagelse i efterskolestævnet i Gigantium i Aalborg i april.

Fortælletimer

Tirsdag og torsdag morgen starter dagen med en halv times fortælletime, hvor lærerne på skift fortæller om alt "mellem himmel og jord". Det levende ord forbinder læreren med eleverne, som gengælder med at være aktive lyttere.

Morgennyheder

Mandag, onsdag og fredag morgen toner dagens nyheder fra TV2, Sky News, DR eller Al-Jazeera frem på den store skærm i auditoriet. Nyhederne sluges og fordøjes, og sammen bliver vi klogere på verden. Skolen søger i sin hverdag kontakt med verden udenfor.
Verden skal erobres hver eneste dag - siger vi!

Fællesmøde

Hver dag ved middagstid er der fællesmøde i auditoriet. Her kan alt drøftes, men oftest er det informationer fra såvel elever som medarbejdere.

Sangtime

Udover den daglige sang på efterskolen slutter vi ugen af med en sangtime fredag eftermiddag. Det er svært at være sur, når man synger. Derfor er sangtimen den bedste måde at skilles på, så du med smil og godt humør kan tage af sted, hvis du har valgt at forlade skolen i weekenden.

 

 

Fælles Gymnastik på Skals Efterskole
Fællestime på Skals Efterskole
Fællessang på Skals Efterskole