Priser og betalinger på Skals Efterskole

Indmeldelsesgebyr
Ved endelig optagelse på Skals Efterskole opkræver skolen et indmeldelsesgebyr på kr. 2.500,-. Fortryder du og melder fra før opholdets start, refunderes beløbet ikke, men betragtes som et administrationsgebyr.

Elevbetaling (2023/2024)
Prisen for opholdet i skoleåret 2023/2024 er kr. 2.625,- pr. uge (herfra trækkes grundtilskud fra staten, den såkaldte statsstøtte til efterskoleophold. Det kan du beregne her -> Beregn pris her).

Indeholdt i skolepengene:

  • Skolebillede
  • Skoledragt
  • Alm. ekskursioner
  • En fælles rejse for alle elever

Du skal desuden på en af følgende rejser:

  • Irland: Ingen ekstra betaling
  • Vermont/USA (SIP), Nepal, Vietnam, Sydkorea, Chicago/USA og Cambridge/England: Kr. 5.000,

OBS Der er IKKE en rejseforsikring med i rejsens pris, ligesom der ikke er betalt for evt. vaccinationer eller visum.

Den ekstra betaling vil blive opkrævet sammen med de 10 månedlige rater.

Statsstøtte
Staten støtter et efterskoleophold med et beløb, som afhænger af elevens (forældrenes) husstandsindkomst. Skolen søger om statsstøtte til eleverne til delvis dækning af elevbetalingen. Statsstøtten er trukket fra prisen på opholdet, når I modtager betalingsoversigten fra efterskolen.

På efterskole.dk kan I læse om betaling, statsstøtte, indkomstgrundlag mm.
Herunder kan i beregne prisen på opholdet, når statstilskuddet er iberegnet. Ring gerne til skolen, så hjælper vi med at udregne prisen for opholdet.

Betaling
Elevbetalingen opkræves i 10 månedlige rater. 1. rate forfalder 1. juli.

I foråret sender vi betalingsoversigt over alle raterne, så I har det fulde overblik fra opholdets start.

Individuel supplerende elevstøtte
Skolen har midler til anvendelse inden for de rammer, som fremgår af lov om frie kostskoler. Det skal i den forbindelse indskærpes, at midlerne skal tildeles eleverne på baggrund af en individuel vurdering af husstandsindkomsten og med henblik på at sikre så bred en elevsammensætning på skolerne som muligt.

Afbrudt ophold
Hvis du vælger at afbryde dit ophold på efterskolen i løbet af skoleåret, skal du og dine forældre betale skolepenge (inklusiv den eventuelle ugentlige merbetaling for deltagelse i en af skolens rejser) til og med den uge du stopper, samt et gebyr på kr. 2000,-

Efterskolen kan vælge at afbryde opholdet, hvis eleven overtræder skolens regler eller landets love, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet. Her er samme økonomiske vilkår som ved frivillig afbrydelse.

Skals Efterskole er en Grundtvig Koldsk efterskole
Efterskole med rejse til Berlin
Efterskole med kreative profilfag
Klar til et efterskoleophold