Fra skoleåret 2019-2020 vil vores rejser være koblet op på et rejsefag, så man frit kan vælge sig ind på en af vores spændende kulturrejser og udvekslinger.

Verdensborgerskabet er det bærende for alt arbejde på Skals Efterskole, og det er meget væsentligt for os, at vores elever møder kulturer, der er anderledes i deres hverdag. Derfor prioriterer vi at have elever fra forskellige lande, udenlandske gæster, udveksling, sprogassistenter og eksempelvis arbejdet med FNs 17 verdensmål.

Glæd dig til at sætte din rejse ind i en global kontekst, hvor du får udvidet dit interkulturelle kompas.

Rejsen for SIP er så integreret en del af deres projekter, at denne kun er for SIP.

-> Læs mere om rejser med Skals Efterskole her