Undervisningen på Skals Efterskole

Skals Efterskole forbereder dig til din ungdomsuddannelse med et ambitiøst og spændende læringsmiljø

Vi er en boglig efterskole og giver faglige udfordringer til de elever, vi tilbyder en plads i efterskolens 9. eller 10. klasse.

  • Vores internationale arbejde er en naturlig del af livet og de daglige aktiviteter på skolen.
  • Vores undervisning er baseret på brugen af IT. Du skal medbringe egen bærbar computer.
  • Sang, fortælling, dialog og fællesskab er en naturlig del af efterskolehverdagen.
  • Gymnastik, sang, morgennyheder, fortælling og dans er obligatorisk for alle elever.

I praksis består din skolehverdag af mange ting: Boglig undervisning, linjefag, valgfag, praktiske gøremål (rengøring og madlavning) og en masse fælles arrangementer på og uden for skolen.

Boglig efterskole med højt fagligt niveau

Den boglige undervisning er vigtig. Der lægges stor vægt på, at du lærer noget. Du har mange timer, og vi forventer af dig, at du er engageret, og at du har lyst til at bestille noget.

Vi er ikke en boglig eliteskole, hvor det forudsætter, at du skal være super dygtig i de boglige fag. MEN vi er bestemt heller ikke en efterskole for dig, hvis du p.g.a. skoletræthed ikke længere orker boglig undervisning. Dertil fylder de boglige fag for meget i vores skema. Vi er en efterskole for dig, der ønsker at lære noget, og som er indstillet på at gøre en koncentreret indsats. Skals Efterskole er ikke blot en skole for dig som kan, men i lige så høj grad en skole for dig som vil.

Viljen til at ville skaber evnen til at kunne! Det er hos DIG i DIT hoved, det hele starter. Kun den, der ønsker udvikling og handler derefter, opnår forandring.

Fremtiden

Et ophold på Skals Efterskole forbereder dig til din foretrukne ungdomsuddannelse. Gennem undervisning og samvær med gode kammerater bliver du rustet til at møde forskellige udfordringer. Efterskolens uddannelsesvejledere giver dig støtte og hjælp til at vælge ungdomsuddannelse, og dygtige lærere, som alle brænder for deres fag, løfter dit faglige niveau.

Eksamener

På Skals Efterskole afsluttes alle obligatoriske fag med folkeskolens eksamener (FP9 og FP10), hvis du går i en almen klasse.

Cambridge IGCSE klasserne afslutter med IGCSE-eksamener. 10. Cambridge koncentrerer sig primært om Cambridge eksamenerne i fagene English, Math, Physics/Biology, 2. fremmedsprog (German eller French) eller Economics samt Global Perspectives. Der undervises også i dansk eller dansk som andet sprog. 9. Cambridge aflægger eksamen i alle de danske FP9 samt den engelske Cambridge IGCSE eksamen i English, German/French, Math og Physics. Her er det dog de danske prøver, der først og fremmest lægges vægt på.

Lektier

Alle elever har obligatorisk studietime hver dag. Studietimen giver dig mulighed for at fordybe dig fagligt, samtidig med at du lærer gode studievaner. Har du ikke lektier for til næste dag, laver du lektier til tiden frem, og så har (næsten) alle altid noget. Ellers forbedrer du allerede tilsyneladende færdiggjorte lektier, eller du går mere i dybden - studerer. Det er en studietime - så ALLE har et eller andet at forberede.

Efterskole med international profil

Skolen søger i sin hverdag kontakt med den internationale verden. Verden skal erobres hver eneste dag! Vi taler meget om verden og verdens problemer, vi henter udenlandske gæstelærere til skolen samt spændende foredragsholdere, og du kommer i årets løb på minimum to udenlandsture. Se meget mere om rejserne med Skals Efterskole her

Eleverne har store værelser på Skals Efterskole
Undervisning på Skals efterskole